Din kurv

{! deliveryStatementText !}

{! item.product_title !}

{! parseFloat(item.price * 0.8 / 100).toFixed(2).replace('.', ',') !} DKK
{! parseFloat(item.price / 100).toFixed(2).replace('.', ',') !} DKK
{! parseFloat(item.price / 100).toFixed(2).replace('.', ',') !} DKK

Fragt {! freeDelivery ? '0,00' : parseFloat(shippingPrice / 100).toFixed(2).replace('.', ',') !} {! chosenCurrency !}
Discount:
Total {! cart.total_price ? !freeDelivery ? parseFloat((cleanedTotalPrice / 100) + (shippingPrice / 100)).toFixed(2).replace('.', ',') : parseFloat(cleanedTotalPrice / 100).toFixed(2).replace('.', ',') : 00 !} {! chosenCurrency !} {! cart.total_price ? !freeDelivery ? Number(cleanedTotalPrice) : numberSeperator(cart.total_price) : 00 !},00 {! chosenCurrency !}

Godt valg!

{! quantity !} x {! productTitle !}

Sidste chance! Udsalget slutter torsdag d. 2/2 - Spar op til 83%

Brintoverilte - 10% - 500 ml BORUP

BORUP - Brintoverilte - 10% - 500 ml

Normalpris
79.00 kr.
Udsalgspris
79.00 kr.
Normalpris
Udsolgt
Stykpris
pr. 

På lager og klar til afsending (1-3 hverdage)

Vi sender altid i bæredygtigt materiale

Produktbeskrivelse

Brintoverilte fra Borup - Biologisk nedbrydeligt og kraftigt virkende desinfektion mod bakterier og vira
Bæredygtighed Beskrivelse BORUP

Brintoverilte er bredt anerkendt som et miljøvenligt desinfektionsmiddel. Brintoverilte er virksomt mod mange vira men vi har ikke endeligt tilsagn f.s.a. COVID-19
 
Brintoverilte er særdeles let biologisk nedbrydeligt. Vved brug omdannes brintoverilte til ilt og vand, i den proces "forbrænder" brintoverilten bakterier og vira.
 
Brintoverilte i ufortyndet 10% opløsning er almindeligt anvendt til kraftige desinfektionsopgaver, samt blegning af fx træ og ben. Du kan fortynde 10% opløsning med almindeligt vand - helst kogt vand eller demineraliseret vand.
 
Gode husråd - du anbefales at fortynde 10% brintoverilte i forholdet 1:3 for at løse disse opgaver
 

  • desinficer dine skærebrætter mod salmonella mm, bør virke i mindst 1 min
  • desinficer dit køleskab, påfør med sprayflaske og tør af efter mindst 1 min.

Brintoverilte er yderst anvendeligt til rensning af huden. 10% Brintoverilte opløses med 5-10 dele vand.
 
Til mundskylning anbefales 3% brintoverilte 
 
til opløsning af brintoverilte er det optimalt at bruge kogt ell. demineraliseret vand, men almindeligt postevand er også anvendeligt.
 
Indhold : hydrogenperoxid opløsning CAS-nr.: 7722-84-1
 
Opbevares udenfor børns rækkevidde
 
Bortskaffelse af emballage : genbrugsplast
 
Mærkning:
 
 ved indtagelse: Giv straks et glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning.
 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. 
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. 
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. 
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 
P315 Søg omgående lægehjælp. 
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer