Your cart

{! deliveryStatementText !}

{! item.product_title !}

{! parseFloat(item.price * 0.8 / 100).toFixed(2).replace('.', ',') !} DKK
{! parseFloat(item.price / 100).toFixed(2).replace('.', ',') !} DKK
{! parseFloat(item.price / 100).toFixed(2).replace('.', ',') !} DKK

Shipping {! freeDelivery ? '0,00' : parseFloat(shippingPrice / 100).toFixed(2).replace('.', ',') !} {! chosenCurrency !}
Discount:
Total {! cart.total_price ? !freeDelivery ? parseFloat((cleanedTotalPrice / 100) + (shippingPrice / 100)).toFixed(2).replace('.', ',') : parseFloat(cleanedTotalPrice / 100).toFixed(2).replace('.', ',') : 00 !} {! chosenCurrency !} {! cart.total_price ? !freeDelivery ? parseFloat(Number(cleanedTotalPrice) / 100) : numberSeperator(cart.total_price) : 00 !},00 {! chosenCurrency !}

Godt valg!

{! quantity !} x {! productTitle !}

Udsalg! - Spar op til 83%

Our values

Respekt

1. Vi går op i miljøet. Vi har et dybtfølt ønske om at præsentere vor kunder for et bredt udvalg af produkter som begrænser spild og affald, således skåner vi kloden og dens beboere for overflødig plastik og kemikalier.

We care for the environment. From the bottom of our hearts we present you with a wide selection of products that limit waste thus saving the world and all its inhabitants from unnecessary plastic and chemicals.

2. Vi går op i menneskelig velfærd og bestræber os på at vor produkter er produceret på en socialt ansvarlig og yderst etisk maner.

We care for human welfare and ascertain that our products are manufactured in a socially responsible and highly ethical manner

3. Vi går op i og værdsætter kundetilfredshed, og tager stor stolthed i at stå inden for høj kvalitet og bæredygtighed i alle aspekter af produkter og emballager.

We care for and value consumer satisfaction and take great pride in ascertaining high quality and sustainability in all products right down to their packaging

4. Vi går op i dyrevelfærd og undlader at benytte ingredienser der er kendt som værende skadelige eller forstyrrende for dyrehabitater.

We care for animal welfare and avoid using ingredients known to disrupt or destroy animal habitats

Moderation

1. Vi opfordrer til ansvarlig konsumering ved at tilbyde kvalitet fremfor kvantitet på tværs af alle individuelle produkter.

We encourage responsible consumption through offering quality rather than quantity of each individual product

2. Vi bestræber os på at minimere brugen af overflødig emballage for at bespare ressourcer og i videst muligt omfang undgår vi brug af plastik emballage.

We strive to minimize excessive packaging of products to save ressources and avoid to the highest possible extent use of plastics in packaging

3. Vi bestræber os på at reducere forurening ved at benytte naturlige alternativer som erstatning til syntetiske og plastprodukter.

We seek to moderate pollution by using natural alternatives to substitute synthetic and plastic products

4. Vi fører ikke produkter uden et miljøfremmende formål.
We do not carry products that do not serve a purpose for the environment

Tolerance

1. Vi har produkter til alle. Uanset hvilke præferencer eller tro individer har, så tilbyder vi produkter der gør det muligt at ivaretage og respektere miljøet.

We have products for everyone. No matter your beliefs or preferences, we have products that may help you care for and respect the environment

2. Vi søger virksomhedspartnere der tilbyder muligheder til diverse arbejdsstyrker og tilbyder en levende løn.
We seek company partners that allow for a diverse workforce offering a living wage

Excellence

1. Vi stræber efter den højeste kvalitet til attraktive priser for at gøre bæredygtighed opnåeligt og til at betale for alle sociale klasser.

We strive for the highest quality at attractive prices to make sustainability both affordable and viable for every social class

2. Vi stræber efter højest mulig kundetilfredshed og kommunikerer aktivt med vor kunder og leverandører for at levere en målbar kundetilfredshed på 99% eller bedre.

We strive for utmost consumer satisfaction and actively communicate with our customers and suppliers to provide a measurable consumer satisfaction rating of 99% or bette

3. Vi driver vor virksomhed på en etisk maner i overensstemmelse med god forretningsskik.

We operate our business in an ethical manner in line with good business practice

4. Vi bestræber os på at opnå enhver forbrugers tillid gennem en kombination af vores grundværdier.

Through a combination of our core values we strive to earn every consumers trust

5. Vor kurs mod upåklagelighed indenfor bæredygtig udvikling kan kun opnås gennem tillid til vor evne til at opfylde forventninger.

Our path to excellence in sustainable development can only come from trust in our ability to fulfill expectations

Discipline

1. Vor virksomhed og vor forretningspartnere er etiske virksomheder som er målrettet udvalgt.

Our company and our business partners are ethical companies who have been purposefully sought out

2. Vi hverken accepterer eller tolererer forseelser, hverken i egen virksomhed eller hos partnere.

We do not accept nor tolerate misconduct, neither in our company nor with partners

Equity

1. Vi driver vor virksomhed med en tro på at skabe muligheder for alle.

In conducting our business, we believe in creating opportunities for everyone

2. Vi søger at deltage i projekter der giver muligheder og velfærd til de som er i nød.
We look for opportunities that may provide opportunity and welfare for those who are in need

3. Vi opsøger leverandører og partnere som ønsker et samarbejdsforhold hvor resultat af forretningen er gavnligt for alle parter.

We seek out suppliers and partners who want a collaborative relationship where business is beneficial for all partners

Transparency

1. Vi gør vor ypperste for at sikre fuld gennemsigtighed i vor produkter og i vor virksomhed.

We go to great length to ensure full transparency for our products and our company

2. Vi bestræber os konsekvent på at holde os opdateret på udvikling, påstande og forskning relateret til vor ingredienser og produkter, vi kommunikerer åbent med vores kunder om eventuelle ændringer.

We continually reevaluate research and findings about ingredients or claims of our products offered and openly communicate with customers if there are changes.

3. Vi er ikke blege for at anerkende nye beviser eller opdagelser og fjerne genstande eller produkter fra vor lager i tilfælde vor ændringer gør at vores høje standarder ikke længere er opretholdt.

We are not afraid to admit to new evidence or findings and remove items from our stock lists should new evidence become available that does not meet the high bar of expectations we set.